153 belia dalam persidangan belia sidang 2022

  • June 16, 2022
  • 1 min read
153 belia dalam persidangan belia sidang 2022

KUALA LUMPUR, 15 JUN 2022 – Persidangan Parimen Belia 2022 melibatkan 153 ahli parimen belia yang mewakil gen dan kawasan masing-masing.

Semua ahli PBM ini ditempatkan dalam
jawatankuasa-jawatankuasa seperti Sosio Ekonomi, Hubungan Antarabangsa dan
Diplomatik, Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti, Pembangunan dan Alam
Sekitar serta Pembangunan Masyarakat dan Kesihatan.


Empat usul dibahaskan selama dua hari persidangan berangsung dan usul yang

dipersetujui akan dibawa ke Jemaah Menteri.

Walaupun dilaksanakan di luar premis
Parimen Malaysia, mekanisme pelaksanaan persidangan masih sana seiagaimana
pelaksanaan di Parlimen Malaysia.


Parlimen Belia mampu mencorak pemimpin muda yang berkualiti dan boleh digilap
potensinya untuk menjadi pemimpin pelapis.

Ini khasnya setelah pelaksanaan Undi
18 diluluskan parlimen pada tahun 2019 dan telah berkuatkuasa sejak Plhanraya
Negeri (PRN) Johor yang beriangsung pada Mac 2022 Persidangan PBM ini juga turut melibatkan kejasama dengan rakan strategik yang terdiri daripada Parlimen Malaysia daripada Parimen Malaysia, Majlis Belia Malaysia dan Alumni Parlimen Belia Malaysia.


Sesi penggulungan Parimen Belia Malaysia 2022 akan disempurmakan oleh YB Dato’ Seri Ahmad Faizal bin Dato’ Azumu, Menteni Belia
dan Sukan Malaysia pada 16 Jun 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *