49,000 pekebun kecil getah terima bantuan khas aidilfitri

  • April 15, 2023
  • 1 min read
49,000 pekebun kecil getah terima bantuan khas aidilfitri

Seramai 49 ribu pekebun kecil getah di seluruh negara dianggarkan akan menerima Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri (BKKA) yang melibatkan peruntukan berjumlah RM9.8 juta.


Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) melalui Lembaga Getah Malaysia akan menyalurkan BKKA sebanyak RM200 kepada pekebun kecil getah berdaftar dengan keluasan kebun getah melebihi 2.5 hektar sehingga 6.0 hektar.


YAB Perdana Menteri pada 29 Mac 2023 telah mengumumkan bahawa Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan BKKA sebanyak RM200 dengan jumlah keseluruhan peruntukan RM170 juta kepada 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan.


KPK telah mengambil tindakan bagi memastikan kumpulan sasar yang terdiri daripada pekebun kecil getah mendapat manfaat BKKA.

Penyaluran bantuan ini akan dikreditkan ke dalam akaun pekebun kecil sebelum atau
pada 14 April 2023.


Pada masa yang sama, BKKA akan turut disalurkan oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) kepada pekebun kecil yang memiliki kebun getah dengan keluasan 2.5 hektar ke bawah.


BKKA 2023 khusus kepada pekebun kecil getah ini diharapkan dapat meringankan beban pekebun kecil getah di seluruh negara dalam
memenuhi keperluan sempena sambutan Aidilfitri yang menjelang tiba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *