Analisis kesan ekonomi berikutan perubahan polisi terkini Kerajaan Madani – Danial Bin Marnokaran Abdullah

  • May 20, 2024
  • 2 min read
Analisis kesan ekonomi berikutan perubahan polisi terkini Kerajaan Madani – Danial Bin Marnokaran Abdullah

Kuala Lumpur, 19 Mei 2024 — Presiden Parti Bersama, Danial Bin Marnokaran Abdullah, akan mengeluarkan analisis yang mengkaji kesan ekonomi daripada perubahan polisi terkini di Malaysia.

Analisis ini memberi tumpuan kepada kesan polisi baru ke atas pelbagai sektor ekonomi dan menawarkan cadangan untuk menangani cabaran yang berpotensi.

“Analisis saya bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesan-kesan ini, mengenal pasti kedua-dua cabaran dan peluang yang telah muncul sejak awal 2024,” katanya.

Kesan dan Cadangan Utama Sektor


Pembuatan: Sektor ini mengalami hasil yang bercampur. Sesetengah industri mendapat manfaat daripada pengurangan tarif eksport, manakala yang lain menghadapi kos yang lebih tinggi akibat pemansuhan subsidi tertentu. Danial mencadangkan agar pengeluar menyesuaikan diri dengan cepat untuk kekal berdaya saing.


Pertanian: Perubahan polisi telah memberi kesan besar kepada petani dan perniagaan agribisnis, dengan peralihan dalam subsidi dan tarif import. Danial menekankan keperluan untuk sokongan yang disasarkan bagi mengelakkan petani kecil daripada terjejas secara tidak seimbang.


Perkhidmatan: Sektor pelancongan dan perhotelan telah menunjukkan daya tahan tetapi memerlukan polisi strategik untuk pertumbuhan yang berterusan. Danial mencadangkan pembangunan polisi pelancongan lestari untuk memastikan kejayaan jangka panjang.Danial dijangka untu mengeluarkan cadangan komprehensif dalam masa terdekat yang konstruktif.


Teknologi dan Inovasi: Sektor teknologi telah mengalami pertumbuhan akibat peningkatan pelaburan kerajaan. Danial menekankan kepentingan sokongan berterusan untuk syarikat permulaan teknologi dan persekitaran peraturan yang kondusif walaubagaimanapun, katanya semenjak pentadbiran kerajaan Madani tidak Nampak kemajuan yang ketara dalam teknologi dan inovasi negara kita.

Analisis penuh serta cadangan bernas yang lebih konstruktif dan positif oleh Danial dijangka akan dikeluarkan dalam beberapa minggu akan datang, menyediakan pandangan lanjut dan cadangan terperinci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *