Bank Rakyat anjur persidangan meja bulat cendekiawan syariah antarabangsa kali ke 4 (iSHAR)

  • September 27, 2022
  • 3 min read
Bank Rakyat anjur persidangan meja bulat cendekiawan syariah antarabangsa kali ke 4 (iSHAR)

KUALA LUMPUR, 20 SEPTEMBER 2022- Bank Rakyat menganjurkan Persidangan
Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa Bank Rakyat Ke-4 (iSHAR) 2022 menerusi kerjasama International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) dan Derasat for Research and Consulting Islamic Banking (DERASAT).


Berlangsung sejak 2015, persidangan dwitahunan ini bertujuan untuk membantu industri kewangan Islam secara keseluruhan dalam menawarkan penyelesaian yang sesuai dan strategik mengenai isu Syariah berkaitan perbankan dan kewangan Islam selari dengan
nilai Kepimpinan Syariah Bank Rakyat dalam memperlihatkan Bank sebagai pelopor
dalam mempromosi program kepimpinan pemikiran yang diiktiraf di peringkat global.


Persidangan ini menyaksikan lebih daripada 35 cendekiawan Syariah dan yang terkemuka merangkumi Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Jordan, Emiriah Arab Bersatu dan Algeria.


Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, YB Tan Sri Noh bin Haji Omar, yang
merasmikan persidangan tersebut, berkata topik pada tahun ini mengenai “Pembangunan dalam Transaksi Kewangan Islam Kontemporari” merupakan topik yang amat sesuai dan tepat pada waktu ini dengan mengambil kira cabaran semasa berikutan
wabak pandemik dan peralihan kepada fasa pemulihan yang bersifat sejagat.


Dalam ucapan perasmiannya, YB Tan Sri Noh menekankan bahawa visi dan mandat
institusi kewangan Islam perlu dinilai dan disahkan dengan sebaiknya supaya negara
dapat disokong dalam melaksanakan agenda transformatif.


“Jika kita boleh menawarkan penyelesaian yang jelas kepada cabaran semasa, saya
percaya kita mempunyai peluang untuk memberi inspirasi kepada usaha
penambahbaikan,” kata YB Tan Sri Noh.


Acara penting itu turut menyaksikan pertukaran Memorandum Perjanjian (MoA) antara Bank Rakyat, INCEIF, DERASAT dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
yang mana kerjasama ini bertujuan untuk berkongsi bidang kepakaran dan ilmu
pengetahuan dalam perbankan serta industri kewangan Islam.


“Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) amat mengalu-alukan
kerjasama ini yang mana melibatkan organisasi antarabangsa, dengan memanfaatkan kepakaran luas dalam kewangan Islam, terutamanya dalam keadaan wabak COVID-19 yang kian menjejaskan pembangunan institusi kewangan Islam dan pemain industri lain.


Justeru, inisiatif sebegini dapat memakmurkan ‘Keluarga Malaysia,” tambah YB Tan Sri
Noh.

Perkongsian ini juga selari dengan visi Bank Rakyat untuk menjadi ‘Bank Koperasi Islam
Progresif No. 1 Malaysia’, yang mana Bank Rakyat percaya akan kepentingan
menyalurkan semula keuntungannya kepada masyarakat bukan sahaja di tempat ia
beroperasi tetapi kepada industri kewangan Islam secara keseluruhannya melalui
perkongsian ilmu.


Sementara itu, Pengerusi Bank Rakyat Datuk Haji Abd Rani Lebai Jaafar berkata, “Dalam
perubahan latar belakang landskap teknologi dan perniagaan, bank telah merangka
pelan strategik Bank Rakyat (BR25) pada 2020 bagi mencapai visinya.


“Kami juga berharap inisiatif ini akan mengukuhkan lagi bukan sahaja Bank Rakyat, tetapi industri kewangan Islam secara keseluruhan dan memastikan penyebaran keadilan dan.kemakmuran bersama seperti yang dituntut oleh Syariah,” tambah Datuk Haji Abd Rani.


Pada majlis itu, Bank Rakyat turut melancarkan buku Studies and Recommendations of
International Shariah Scholars Roundtable edisi ketiga, berdasarkan perbincangan
semasa ISHAR 2019 yang bertujuan untuk menangani isu kontemporari penting yang
dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *