IDEA DAN CADANGAN BELANJAWAN DBKL 2024

  • March 30, 2023
  • 1 min read
IDEA DAN CADANGAN BELANJAWAN DBKL 2024


Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sedang menyediakan Belanjawan DBKL 2024.
Warga kota / pemegang taruh adalah dijemput untuk mengemukakan idea dan
cadangan bagi memastikan Belanjawan DBKL 2024 dapat disediakan dengan
sempurna dan memenuhi keperluan serta harapan warga kota selaras dengan misi
dan visi DBKL.
DBKL mempelawa mereka yang berminat untuk mengemukakan idea dan
cadangan melalui capaian Portal Idea Belanjawan DBKL 2024 yang berikut
https://sites.google.com/view/belanjawandbkl2024.
Cadangan dan idea yang ingin dikemukakan adalah berdasarkan kepada lapan
program yang disenaraikan seperti berikut :-
i. Pembersihan Bandar dan Kesihatan;
ii. Kemudahan Infrastruktur Jalan Raya, Sistem Lalulintas dan Saliran;
iii. Penghijauan, Kemudahan Taman dan Kemudahan Rekreasi;
iv. Penyelenggaraan Perumahan Awam dan Perumahan Rakyat;
v. Kesejahteraan Komuniti;
vi. Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil;
vii. Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan; dan
viii. Kemudahan Awam Lain.
Tempoh untuk mengemukakan idea dan cadangan belanjawan ini bermula pada
1 April 2023 sehingga 31 Mei 2023.
Penglibatan warga kota dalam mengemukakan idea dan cadangan diharap
dapat menghasilkan Belanjawan DBKL 2024 yang memenuhi keperluan sebenar
warga kota dalam mencapai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan ibu kota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *