INISIATIF PENDIGITALAN SEKTOR PERUNCITAN 6 HOURS CHALLENGE RAKYAT DIGITAL SIRI 1 : PERINGKAT AKHIR PULAU LANGKAWI, KEDAH

 • November 5, 2023
 • 2 min read
INISIATIF PENDIGITALAN SEKTOR PERUNCITAN 6 HOURS CHALLENGE RAKYAT DIGITAL SIRI 1 : PERINGKAT AKHIR PULAU LANGKAWI, KEDAH


LANGKAWI, 4 NOVEMBER 2023 – Yang Berhormat Senator Puan Hajah Fuziah
binti Salleh, Timbalan Menteri Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri dan
Kos Sara Hidup hari ini telah melepaskan (flag off) peserta-peserta Program
Retail Digitalisation Initiative – ReDI 6 Hours Challenge Rakyat Digital yang
diadakan di ruang legar PARKROYAL Langkawi Resort, Pulau Langkawi, Kedah.

 • Program ini adalah merupakan kesinambungan kepada siri program-program
  ReDI yang terdahulu yang dilaksanakan sejak tahun 2021 bertujuan untuk
  menggalakkan digitalisasi di kalangan peniaga dan pengguna di Malaysia.
 • Program ini juga adalah selari dengan inisiatif di bawah Rancangan Malaysia
  ke-12 (RMK-12) dan Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia
  (MyDigital) yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat digital yang inklusif dan
  berdaya saing.
 • Bagi tempoh Januari sehingga 30 September 2023, Program ReDI telah
  berjaya mendaftarkan (onboarding) sejumlah 4,898 peniaga di bawah kaedah
  pembayaran elektronik (e-wallet). Manakala sejak program ini bermula pada tahun
  2021, program ini telah berjaya mendaftarkan sejumlah 13,377 peniaga di seluruh
  negara.
 • Peningkatan jumlah penyertaan ini memberikan gambaran yang positif bahawa
  rakyat Malaysia telah bersedia untuk menerima perubahan daripada kaedah
  pembayaran tradisional kepada kaedah pembayaran elektronik yang terbukti lebih
  efisien dan sistematik.
 • Berbeza dengan program-program yang dilaksanakan sebelum ini, Program
  ReDI 6 Hours Challenge pada kali ini dibawakan dalam format baharu yang lebih
  santai dan menyeronokkan namun mampu memberikan hasil yang lebih
  signifikan dalam tempoh masa yang lebih singkat.
 • Dalam cabaran ini, peserta dikehendaki untuk melaksanakan aktiviti advokasi
  dan promosi mengenai kaedah pembayaran elektronik kepada peniaga dalam
  tempoh 6 jam dan kumpulan dengan penyertaan perniagaan dalam kaedah
  pembayaran elektronik yang paling tinggi akan dinobatkan sebagai juara.
 • Program ReDI 6 Hours Challenge Rakyat Digital Siri Pertama : Peringkat
  Awal telah dilaksanakan di WP Labuan pada 22-23 September 2023 yang lalu dan
  di Pulau Langkawi pada kali ini adalah merupakan cabaran peringkat akhir yang
  melibatkan penyertaan dari 16 kumpulan yang mewakili pejabat KPDN negeri di
  seluruh negara.
 • Program ReDI tidak akan terhenti di sini sahaja. Jenama ReDI akan terus
  dikembangkan dengan lebih meluas pada tahun 2024 dengan pelaksanaan lebih
  banyak inisiatif baru seperti program ReDI Plus dan ReDI Referral yang akan
  memberi manfaat kepada lebih ramai kumpulan sasar di luar sana.
 • Kementerian berharap, sinergi strategik Program ReDI dengan pemain￾pemain industri peruncitan akan terus diperkukuhkan dalam inisiatif-inisiatif lain
  yang akan datang seperti Inisiatif Pasar RAHMAH dan Gaya Hidup RAHMAH
  yang akan diperkenalkan pada tahun 2024.
 • Kementerian merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak
  yang terlibat termasuk Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan,
  Lembaga Pembangunan Langkawi, Pejabat Bank Negara Malaysia Pulau Pinang,
  operator sistem pembayaran – Payments Network Malaysia Sdn Bhd (Paynet) dan
  penyedia e-Wallet terpilih di atas kerjasama serta komitmen yang mampan
  sepanjang menjayakan program ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *