Kekurangan mendadak bekalan ayam perlu diteliti penyelesaian tuntas

 • May 24, 2022
 • 2 min read
Kekurangan mendadak bekalan ayam perlu diteliti penyelesaian tuntas
 • 24 MEI 2022 – Kerajaan telah mengarahkan untuk menghentikan export ayam ke luar Malaysia dan
  juga sedang merencanakan beberapa pelan jangka masa pendek untuk mengatasi
  masalah kekurangan bekalan ayam.
 • Persoalan yang berbangkit adalah apakah kewajaran usaha mengeksport bekalan
  ayam dari Malaysia ke luar negara sedangkan bekalan ayam dalam negara tidak
  mencukupi. Buktinya, jika bekalan ayam selama ini mencukupi untuk pasaran
  domestik, rakyat tidak akan pernah terbeban dengan ketidaktentuan harga ayam.
  Negara pun tidak perlu bergantung untuk mengimport bekalan ayam dari negara jiran,
  sebagai contoh Thailand.
 • PEJUANG Muda ingin menyarankan pada pihak kerajaan untuk memandang serius
  perkara ini memandangkan ayam merupakan sumber makanan yang tinggi
  kebergantungan penggunaannya. NAFAS sebagai contoh diharapkan dapat merangka
  semula pelan pembangunan strategik untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan
  ayam dalam Malaysia.

 • 1) Melahirkan belia-belia muda yang akan terlibat dalam penternakan ayam berskala
  kecil ke sederhana.
  2) NAFAS perlu mewujudkan sistem ‘Contract Farming’ dengan lebih banyak lagi agar
  masalah kebergantungan stok pada satu pihak sahaja, dapat diatasi.
  3) Meningkatkan pengeluaran ayam seluruh negara agar dapat mengurangkan
  kebergantungan ayam import dari negara luar.
  4) Memperbanyakkan usahawan kecil sederhana dalam penternakan ayam dapat
  menjana ekonomi setempat dan juga mempelbagaikan penghasilan produk-
  produk hiliran berasaskan ayam.
  5) Mengurangkan kebergantungan import jagung & memulakan penanaman jagung
  dengan skala besar kerana tumbuhan jagung merupakan bahan asas penghasilan
  dedak ayam dan ternakan ruminan.
 • Langkah-langkah ini seharusnya dilaksanakan dengan kadar segera kerana pembatalan
  AP import dan pembatalan eksport hanyalah penyelesaian jangka masa pendek dan
  impaknya hanyalah sementara.
 • Malaysia sewajarnya sudah lama dapat menjadi seperti negara jiran, Thailand, yang
  mampu menyediakan bekalan ayam untuk pasaran eksport dunia, tetapi sayang sekali,
  Malaysia jauh ketinggalan dalam industri penternakan dan pertanian
 • Kestabilan harga ayam, harga dedak ayam dan ternakan ruminan hanya dapat
  terlaksana jika negara sendiri dapat menghasilkan sumber bekalan makanan ternakan
  sekaligus mengurangkan kebergantungan import.

 • “PEJUANG BERPRINSIP”
  MOHD DANIAL BIN MOHD DON ALFIAN
  Exco Pembangunan Usahawan & Koperasi
  PEJUANG Muda Malaysia
  Parti Pejuang TanahAir (PEJUANG)
  24 MEI 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *