KPDN LUPUS BARANG RAMPASAN BERJUMLAH RM38.53 JUTA DI SELURUH NEGARA

  • November 22, 2023
  • 2 min read
KPDN LUPUS BARANG RAMPASAN BERJUMLAH RM38.53 JUTA DI SELURUH NEGARA

PORT DICKSON, 22 NOVEMBER 2023 – Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) telah melupuskan barang rampasan bernilai
RM38.53 juta melibatkan pelbagai kesalahan di seluruh Negara pada tahun ini. Berhubung program pelupusan barang rampasan yang diadakan pada hari ini, ia merupakan Majlis Pelupusan Ekshibit Perdana yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Ibu Pejabat Bahagian Penguat Kuasa KPDN Putrajaya melibatkan pelupusan barang rampasan berkaitan dakwat mesin pencetak di bawah Akta Cap Dagangan 2019 [Akta 815] dan Akta Perihal Dagangan 2011
[Akta 730] yang bernilai RM2.9 juta membabitkan 9 kes.

Program seumpama ini juga turut dilaksanakan oleh pejabat KPDN Negeri dan Cawangan di seluruh Negara. Sepanjang tahun 2023, Bahagian Penguat Kuasa KPDN telah melaksanakan aktiviti penguatkuasaan dan pemeriksaan berkaitan bekalan, harga, antipencatutan, ketirisan, cetak rompak, barang tiruan, halal, sewa beli, metrologi, skim anti piramid, jualan langsung, penipuan atas talian dan sebagainya.

Berdasarkan statistik penguatkuasaan KPDN bermula 1 Januari 2023 sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 713,745 premis telah diperiksa di seluruh Negara dan daripada jumlah itu, sebanyak 10,937 tindakan kes telah diambil melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan berjumlah RM82.14 juta.

Selain itu, sebanyak RM8.22 juta kompaun juga telah dikeluarkan melibatkan
8,519 kes di seluruh Negara manakala 96 kes pula melibatkan tindakan pendakwaan di Mahkamah dengan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM2.3 juta dalam tempoh yang sama.

Berdasarkan kepada tindakan kes pengkompaunan dan pendakwaan
tersebut, sebanyak 1,490 kes yang melibatkan barang sitaan telah dilupus dan
dijadikan hasil kerajaan seperti berikut:

i. Hasil kutipan sementara dijadikan hasil kerajaan sebanyak RM5.51 juta.
ii. Hasil jualan lelong, sebut harga, tender dan jualan terus sebanyak
RM3.44 juta.
iii. Pemusnahan barang-barang kes bernilai RM29.58 juta.

Nilai keseluruhan pelupusan barang kes yang dihasilkan adalah sejumlah RM38.53 juta. KPDN melalui tindakan penguatkuasaan telah mengutip sebanyak RM49.04 juta hasil dalam tempoh Januari sehingga Oktober 2023 dan dijadikan hasil Kerajaan.

Bagi memastikan proses pelupusan barang rampasan ini dilaksanakan dengan teliti, teratur dan selamat, Bahagian Penguat Kuasa KPDN telah melantik Pusat Pengurusan Sisa Buangan Terjadual Bersepadu Kualiti Alam, peneraju dalam pengurusan sisa buangan terjadual bersepadu dengan kepakaran melebihi 30 tahun. Kesemua barang rampasan akan dilupuskan di loji “Scheduled Waste to Energy” menggunakan teknologi insinerator yang mana dari proses tersebut akan menjana tenaga elektrik untuk disalurkan kepada Grid Nasional.

Bagi memastikan kepentingan pengguna terus dipelihara dalam Negara, KPDN
melalui Bahagian Penguat Kuasa akan meneruskan tindakan penguatkuasaan dan
mengambil tindakan yang tegas dan adil ke atas mana-mana pihak yang melakukan
kesalahan di bawah peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan Kementerian
agar dapat mewujudkan suasana perniagaan yang adil dan kondusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *