KPDN TERUS PANTAU DAN PERIKSA HARGA BARANG SELURUH NEGARA

 • November 5, 2023
 • 2 min read
KPDN TERUS PANTAU DAN PERIKSA HARGA BARANG SELURUH NEGARA


KAJANG, 3 NOVEMBER 2023 – Yang Berhormat Senator Puan Hajah Fuziah
binti Salleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara
Hidup hari ini telah melakukan pemeriksaan dan pemantauan.

harga barang di
Pasar Awam Presint 8, Putrajaya dan Pasar Awam Kajang, Selangor.

 • Tujuan pemeriksaan dan pemantauan ini dilaksanakan bagi meninjau situasi
  semasa yang berlaku di lapangan berhubung penjualan ayam susulan
  penamatan subsidi dan kawalan ke atas harga ayam bermula 1 November
  2023 seperti yang telah diumumkan oleh YB Menteri Pertanian Dan Keterjaminan
  Makanan (KPKM) pada 30 Oktober 2023.
 • KPDN telah menggerakkan lebih 2,200 orang anggota penguat kuasa di
  seluruh Negara untuk menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan di bawah
  Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 [Akta 723] bagi memantau situasi
  harga ayam yang telah diapungkan mengikut harga pasaran semasa dan
  memastikan tidak berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah.
 • Pada masa yang sama, KPDN komited dalam menjalankan pemantauan
  harga barang yang dilaksanakan oleh lebih daripada 900 Pegawai Pemantau
  Harga KPDN setiap hari melibatkan hampir 1,500 premis meliputi pasar basah,
  hypermarket dan supermarket, pasar mini dan kedai runcit di seluruh Malaysia.
 • Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KPDN pada 2 November
  2023, kedudukan harga purata Ayam Bersih Standard di peringkat Nasional
  adalah RM8.51/kg manakala harga purata di Semenanjung Malaysia adalah
  RM8.46/kg. Sementara itu, harga purata bagi Ayam Bersih Standard di Sabah
  adalah RM11.61/kg, Sarawak adalah RM10.14/kg dan Wilayah Persekutuan
  Labuan pula adalah RM12.50/kg.
 • KPDN juga ingin memberikan amaran keras kepada semua peniaga agar
  sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa dengan
  mempamerkan tanda harga dengan jelas dan menggunakan alat timbang dan sukat
  yang telah ditentusahkan bagi mengelakkan dikenakan tindakan tegas oleh pihak
  Kementerian.
 • Pengguna turut disarankan agar memanfaatkan sepenuhnya aplikasi mudah
  alih Price Catcher semasa berbelanja dan membuat perbandingan harga serta
  merancang perbelanjaan secara berhemah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *