MAKLUMAN PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH EKSEKUTIF, YAYASAN WILAYAH PERSEKUTUAN.

 • March 31, 2023
 • 1 min read
MAKLUMAN PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH EKSEKUTIF, YAYASAN WILAYAH PERSEKUTUAN.
 • YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang juga merupakan
  Pengerusi Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP) telah berkenan melantik YBhg.
  Tuan Abdul Rahman Siraj sebagai Pengarah Eksekutif YWP, berkuatkuasa 1 Mac
  2023 bagi tempoh tiga tahun.
 • Beliau yang berkelulusan perakaunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia
  memiliki kelayakan profesional dari Malaysia Institute of Accountants dan keahlian
  penuh di dalam Institure of International Auditors (IIA) mempunyai pengalaman
  luas dalam bidang berkaitan syarikat dan komersial dan pernah memegang
  jawatan utama di dalam pengurusan, tadbir urus korporat, audit dan pengurusan
  risiko.
 • Beliau pernah berkhidmat di beberapa syarikat korporat sebagai Pengurus Besar
  Kanan di Institut Jantung Negara, Pengarah Eksekutif di Multimedia Synergy
  Corporation Sdn Bhd, Ketua Pegawai Eksekutif, Taliworks Corporation Berhad
  serta Pengurus Besar Pelaburan, Khazanah Nasional Berhad. Beliau juga adalah
  Ahli Lembaga Pengarah Hospital Pusrawi Sdn Bhd.
 • YWP percaya dengan kredibiliti dan rekod perkhidmatan cemerlang beliau di
  dalam bidang korporat, ianya akan dapat meningkatkan lagi keupayaan YWP untuk
  memberi khidmat yang terbaik kepada warga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
  Putraja dan Labuan, khususnya buat golongan rentan dan B40.
  Dikeluarkan oleh: Jabatan Media & Komunikasi Strategik YWP.
  Tarikh: 30-3-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *