MOF Gesa Segera Daftar Bantuan Tunai Diesel: Kekeliruan Antara PADU dan BUDI

  • June 8, 2024
  • 1 min read
MOF Gesa Segera Daftar Bantuan Tunai Diesel: Kekeliruan Antara PADU dan BUDI

Kuala Lumpur, 7 Jun 2024 – Kementerian Kewangan (MOF) mendesak pengusaha sektor tani dan individu yang layak untuk segera mendaftar bantuan tunai diesel melalui platform GeoAgro. Namun, kekeliruan timbul berikutan peralihan dari sistem PADU kepada BUDI MADANI, yang menyebabkan ramai masih belum mendaftar.

Danial Bin Marnokaran Abdullah telah mengkritik langkah ini melalui satu kenyataan, “Ketika PADU diperkenalkan, Menteri Ekonomi menekankan semua akan melalui PADU. Tiba-tiba, BUDI diperkenalkan. Apakah fungsi PADU sekarang?

Bagaimana dengan kos penyelenggaraan laman web PADU dan perbelanjaan yang terlibat? Adakah kerajaan mempunyai proses yang tersusun atau setiap kementerian berfungsi tanpa koordinasi?”

Kekeliruan ini menimbulkan persoalan mengenai kecekapan dan koordinasi antara kementerian dalam menguruskan program bantuan. Danial menambah, “Kerajaan perlu memastikan proses yang lebih jelas dan teratur untuk mengelakkan pembaziran sumber dan memastikan bantuan sampai kepada yang memerlukan.”

Pendaftaran bantuan tunai diesel melalui GeoAgro adalah langkah penting untuk memastikan pengusaha kecil mendapat sokongan yang diperlukan dalam menghadapi kos bahan api yang semakin meningkat. Namun, kerajaan perlu menjelaskan peranan dan penggunaan sistem yang ada untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap inisiatif ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *