PARTI RAKYAT MALAYSIA BERKENAAN PANDEMIK TRITI WHO CA+ DAN PINDAAN IHR 20051.

  • September 25, 2023
  • 3 min read
PARTI RAKYAT MALAYSIA BERKENAAN PANDEMIK TRITI WHO CA+ DAN PINDAAN IHR 20051.

PRM hadir pada hari ini bersama-sama rakan-rakan NGO2 dansemua Rakyat di sini dalam menyokong memorandum Rakyat kepadaDYMM SPB YDA dalam memaklumkan kepada Tuanku sebagai KetuaUtama Persekutuan di bawah Perlembagaan Persekutuan berkenaanancaman Pandemik Triti WHO CA+ dan pindaan IHR2005 yang bolehmenjejaskan kuasa, budi bicara termasuk berpotensimelucutkan/memecatkan kuasa Tuanku dalam PerlembagaanPersekutuan jika kerajaan Esekutif Tuanku di bawah kerajaanPerpaduan/Madani gagal untuk membantah Pandemik dan Pindaan iniselewat-lewatnya pada November 2023 di mana Pandemik dan Pindaanini berkemungkinan besar akan menjadi undang2 pada bulan Mei 2024dan WHO akan menjadi kuasa mutlak dalam mengistiharkan darurat.

YDA sebagai pemerintah utama negara tidak mempunyai kuasa lagidalam menentukan hala tuju Negara. Perlembagaan Negara, RukunNegara, Parlimen Demokrasi dan Raja Berperlembagaan akan terus dirobek, terhakis dan musnah jika kita biarkan pindaan ini. 2. Kita juga telah saksikan Pandemik COvid 19 sebelum ini adalahsatu Kudeta[rampasan kuasa] secara Global/ [Global Coup DeTat] jugasatu Jenayah Terancang dengan menggunakan alasan kesihatan awamyang di lakukan oleh WHO, WEF, IMF, syarikat2 Pharma Antarabangsaterutamanya dengan sokongan oleh Financial Global Elit yang di dokongoleh Barat Anglo-Zionist bertujuan mengawal dan memperhambakanbanyak negara termasuk institusi awam dan swasta, media, ahlipolitik,ketua2 agama dan institusi kehakiman.

Pandemik Covid 19 dan penggunaan eksperimen Vaksin Covid 19termasuk semua SOP yang di lakukan sebelum ini adalah satu fraud, tidak saintifik,tidak berperlembagaan, tiada persetujuan termaklum, wujud penindasan fakta, salah maklumat dan tiada pendedahan yangjujur dan penuh menyebabkan ekonomi negara musnah danmenyebabkan ramai yang mengambil eksperimen Vaksin Covid 19mendapat kesan sampingan yang serius dan kematian. Ramai yangtidak mengambilnya pula di pecat pekerjaan mereka.

3. Hak asasi, Undang2 hak Asasi Antarabangsa berkaitan Darurat-1Perang[informed consent] dan hak semulajadi yang kita anggap sebagaitidak boleh dilanggar/inviolable akan dipijak/diratah atas namaDARURAT. Hari ini DARURAT KESIHATAN-ESOK DARURAT IKLIM. Tiadabutang berhenti jika kita berikan kuasa penuh dan mutlak untukmengistiharkan Darurat kepada WHO dan kuncu-kuncunya. 4. PRM juga melihat percubaan untuk meluluskan Pandemik TritiWHO CA+ dan Pindaan IHR 2005 dan apa yang berlaku semasaPandemikCovid 19 telah melucut samasekali peluang rakyat untukmembela diri, kerana kuasa kerajaan/esekutif-legistlatif-kehakimanterbabit/in complicity dalam melanggar undang2, hak asasi dankeadilan yang institusi ini sepatutnya mempertahankan. Dalam konteksMalaysia-kita hanya tinggal Pemerintah/YDA-Majlis Raja2 dan Rakyatuntuk mempertahankan Kedaulatan dan Keselamatan Negara. 5. PRM MINTA YDA SUPAYA ADAKAN SURUHANJAYA BEBASDENGAN SEGERA untuk meyiasat Pandemik Covid 19 bukan sahajaberkenaan salah guna dana Rakyat dalam pembelian eksperimen VansinCovid 19 tetapi untuk segera menyiasat dan memberi bantuan danpampasan kewangan kepada ramai mangsa yang terkesan dengankesan sampingan yang serius dan juga kematian akibat mengambileksperimen Vaksin Covid 19. Kita minta kerajaan jangan berselindung dibawah Akta Rahsia Rasmi dalam isu yang serius.Data rasmi negara jugatelah menunjukkan kadar mortaliti yang tinggi sejak rakyat mengambil 2dos pada tahun 2021 berbanding 10 tahun yang lepas. Istana Negara25.9.2023Ahmad Jufliz bin Dato FaizaNaib Presiden PRM.2

covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *