PEMBAHAGIAN BERKANUN KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI : ANGKASA SETUJU BINCANG DI PERINGKAT KEMENTERIAN

  • March 4, 2023
  • 2 min read
PEMBAHAGIAN BERKANUN KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI : ANGKASA SETUJU BINCANG DI PERINGKAT KEMENTERIAN

ANGKASA sedia mengenengahkan perkara berkaitan ‘Pembahagian Berkanun Kumpulan Wang Rizab Statutori’ kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) sebagai satu usaha menjamin manfaat serta pulangan lebih baik untuk koperasi dan anggotanya.

Presiden ANGKASA, Datuk Seri Dr Abdul Fattah Abdullah berkata, ANGKASA juga bersetuju untuk membincangkan isu ‘Peruntukan Cukai Tertunda’ kepada pihak kementerian bagi membantu memulihkan semula prestasi ekonomi koperasi yang terkesan akibat pandemik COVID-19.

Beliau berkata demikian ketika mengulas syor yang dikemukakan oleh pihak Koperasi Kakitangan Majlis Bandaraya Kuantan Berhad (KOSPEK) ketika mengadakan kunjungan hormat ke Wisma Ungku A. Aziz, Kelana Jaya pada 3 Mac 2023.

Dalam pertemuan itu, Pengerusi KOSPEK, Encik Suris Mihat telah mencadangkan agar 12 peratus daripada Pembahagian Berkanun Kumpulan Wang Rizab Statutori dapat dikurangkan kepada lima peratus dan Peruntukan Cukai Tertunda pula dapat dimansuhkan.

Perbincangan juga turut mengupas isu berkaitan ‘Akaun Deposit Koperasi’ dan sesi libat urus koperasi berkaitan ‘Garis Panduan Cukai Tertunda’.

Delegasi seramai 11 anggota itu telah diberi taklimat tentang garis panduan perakaunan dan audit koperasi yang digunapakai di ANGKASA dan telah disampaikan oleh Anggota Lembaga ANGKASA, Dato’ Haji Che Mohd Shukree Che Isa.

Selain pembiayaan, KOSPEK yang ditubuhkan pada tahun 1987 turut bergerak aktif dalam bidang peruncitan, sewaan kanopi dan peralatan, sewaan gerai dan tapak menjaja, insurans, pengiklanan dan pertanian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *