PERKESO dan Teraju jalin kerjasana strategik perkasa perlindungan sosial usahawan

  • August 19, 2022
  • 3 min read
PERKESO dan Teraju jalin kerjasana strategik perkasa perlindungan sosial usahawan

KUALA LUMPUR – Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) meneruskan inisiatif
proaktifnya demi memperluas dan memperkukuhkan jaringan keselamatan sosial melalui satu Memorandum Kolaborasi (MoC) dengan Unit Peneraju Agenda Bumiputera
(TERAJU), hari ini.


Kolaborasi yang dimeterai secara rasmi ini juga menjadi simbolik kepada hubungan
kerjasama yang lebih erat dan holistik antara kedua-dua organisasi menerusi pelbagai
bidang. Ia merangkumi kerjasama dalam Program Social Synergy, melibatkan integrasi
dan perkongsian data penerima bantuan TERAJU menerusi Sistem MySynergy,
perlindungan keselamatan sosial kepada usahawan Bumiputera TERAJU, perkongsian
maklumat mengenai pelbagai inisiatif Kerajaan di bawah Bajet 2022 yang dilaksanakan
PERKESO, intervensi pasaran buruh dan sebagainya.


MoC ini ditandatangani oleh Ketua Eksekutif PERKESO, Dato’ Sri Dr. Mohammed
Azman bin Dato’ Aziz Mohammed dan Ketua Pegawai Eksekutif TERAJU, Dato’ Md
Silmi Abd Rahman. Ia disaksikan oleh Timbalan Ketua Eksekutif PERKESO, Encik
John Riba Marin dan Encik Mohd Najib Jaafar, Pengarah Penciptaan Kekayaan,
Modal Insan dan Penyampaian Perkhidmatan TERAJU.

Menerusi Program Social Synergy ini, lebih 300 rakan strategik yang telah menyertai
program ini termasuk TERAJU akan bekerjasama dalam berkongsi atau menyalurkan maklumat prospek-prospek yang berpotensi untuk dibantu oleh rakan strategik yang lain, agar kebajikan mereka sentiasa terjaga dan mengurangkan risiko daripada tercicir menerima bantuan.

Langkah ini juga memastikan perluasan jaringan keselamatan sosial yang lebih komprehensif dan menyeluruh kepada seluruh Keluarga Malaysia, sejajar dengan prinsip ‘No wrong door policy’.


Dato’ Md Silmi Abd Rahman berkata “Jaringan keselamatan sosial merupakan salah satu
elemen utama yang perlu ada bagi setiap negara terutama di negara-negara maju dan
Malaysia tidak terkecuali.

Usahasama melalui program keselamatan sosial ini adalah selaras dengan fungsi TERAJU sebagai Penyelaras Utama Agenda Sosioekonomi Bumiputera bertrajektori tinggi, melalui tindakan intervensi strategik, inisiatif dan program berlandaskan bidang keutamaan dalam Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 (TPB2030) selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB 2030) dan
Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12).


Melalui pelan halatuju 10 tahun, TPB2030 telah mengariskan tujuh (7) Bidang Keutamaan
di mana usaha pembangunan sosioekonomi Bumiputera menjadi salah satu strategi
utama pemacuan agenda Bumiputera. Strategi ini bermatlamat meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi Bumiputera agar tiada Bumiputera yang terpinggir dan mampu mengurangkan kesenjangan ekonomi di kalangan usahawan Bumiputera.


Usahasama ini adalah untuk memastikan usahawan Bumiputera menerima hak
keselamatan sosial yang selayaknya bagi meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus
menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara.”


Dato’ Sri Dr. Mohammed Azman berkata, “Hampir 13,000 kes membabitkan individu yang memerlukan bantuan telah disalurkan antara sesama agensi yang bernaung di bawah
Program Social Synergy ini, sejak 2019. Penyertaan TERAJU sebagai rakan strategik
dalam program ini membolehkan matlamat untuk memperluas dan mengukuhkan lagi jaringan perlindungan sosial kepada Keluarga Malaysia dapat direalisasikan, khususnya
buat golongan usahawan Bumiputera.”


“Program Social Synergy ini juga adalah antara inisiatif murni kami bagi membantu
menyelesaikan permasalahan sosio-ekonomi dan isu kebajikan rakyat Malaysia dengan
bantuan dan kerjasama daripada pelbagai pihak. ‘Ibarat aur dengan tebing’, kerjasama
yang terjalin ini saling menyokong dan melengkapi kekuatan yang ada pada kedua-dua pihak.”


Beliau turut menambah, seiring dengan kelulusan Rang Undang-Undang (RUU)
Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 oleh Dewan Negara baru-baru ini, PERKESO juga
berhasrat untuk memperluas jaringan keselamatan sosialnya kepada golongan
usahawan wanita di bawah TERAJU.
Program Social Synergy PERKESO yang telah dilancarkan pada Ogos 2017, menyediakan satu platform ekosistem keselamatan sosial yang sistematik, komprehensif dan bersepadu buat Keluarga Malaysia menerusi gabungan dan kolaborasi daripada pelbagai rakan strategik merangkumi agensi Kerajaan dan bukan Kerajaan.

Program ini menjadi pusat sehenti yang menawarkan perlindungan keselamatan sosial yang menyeluruh kepada rakyat Malaysia dengan matlamat utama untuk mengurangkan
kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.


Program Social Synergy turut disokong oleh Portal Sistem MySynergy iaitu sebuah
portal yang dibangunkan secara ‘in-house’ oleh PERKESO dan mengadaptasi penggunaan teknologi ‘blockchain’ untuk perkongsian maklumat dan kes-kes prospek.


Sejak tahun 2019 sehingga kini, statistik menunjukkan hampir 13,000 penyaluran
prospek kepada pelbagai agensi melalui Sistem MySynergy telah berjaya dilaksanakan
dan seterusnya dibantu menerusi agensi-agensi yang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *