(VIDEO) Persatuan Anggun Malaysia berjaya melaksanakan Program Ibadah Korban di Kampung Sungai Pusu.

  • July 11, 2022
  • 1 min read
(VIDEO) Persatuan Anggun Malaysia berjaya melaksanakan Program Ibadah Korban di Kampung Sungai Pusu.

Kira-kira 20 orang penduduk kampung dan ahli-ahli persatuan Anggun Malaysia melibatkan diri secara gotong-royong dalam menjayakan program tersebut.

Program ibadah korban ini melibatkan seekor lembu yang mempunyai 7 orang penama dan diagihkan kepada golongan asnaf dan warga miskin bandar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *