WOOD & LIFESTYLE FAIR (WLF) (MTIB 50 TAHUN TEGUH SEIRING USIA)

 • March 9, 2023
 • 2 min read
WOOD & LIFESTYLE FAIR (WLF) (MTIB 50 TAHUN TEGUH SEIRING USIA)


MALAYSIA GRAND BAZAAR, KUALA LUMPUR
YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri II & Menteri
Perladangan dan Komoditi, hari ini merasmikan pameran Wood & Lifestyle Fair
(WLF) (MTIB 50 Tahun Teguh Seiring Usia) bertempat di Malaysia Grand Bazaar
(MGB), Kuala Lumpur. Pameran ini diadakan sempena sambutan Jubli Emas
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) yang ke 50 tahun pada 1 Jun

 • WLF (MTIB 50 Tahun Teguh Seiring Usia) akan berlangsung mulai hari ini
  sehingga 12 Mac 2023.
  Pelbagai acara telah dirancang bersempena sambutan Jubli Emas MTIB.
  Pameran ini juga merupakan kolaborasi MTIB bersama Persatuan Pengusaha
  Kayu-Kayan dan Perabot Bumiputra Malaysia (PEKA) dan Jaringan Usahawan
  Laser Bumiputera (JULB). Penganjuran WLF (MTIB 50 Tahun Teguh Seiring
  Usia) merupakan satu platform promosi dan jualan untuk usahawan Bumiputera
  dalam industri perkayuan.
  Pameran ini juga akan menjadi hab kepada Perusahaan Mikro Kecil dan
  Sederhana (PMKS) Bumiputera dalam memacu industri perabot dan kraf kayu
  ke peringkat yang lebih tinggi serta berdaya saing. Pameran ini melibatkan
  sebanyak 20 usahawan perkayuan bumiputera yang terdiri daripada usahawan
  perabot kayu, laser, ukiran kayu, produk biokomposit dan produk gaharu.
  Pameran ini turut dijangka akan menarik seramai 20,000 orang pengunjung.

Pelbagai aktiviti yang menarik telah diaturkan sepanjang berlangsungnya
pameran ini selama empat hari. Antaranya adalah demonstrasi produk ukiran
kayu dari usahawan Bumiputera, sesi taklimat oleh Key Opinion Leader (KOL)
dalam industri perkayuan, padanan pekerjaan dan pendidikan dalam industri
perkayuan, β€œFrom Waste to Wealth Activities”, sesi padanan perniagaan dan
pameran woodcraft dan perabot kayu, produk biokomposit serta produk-produk
gaharu.
Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) menerusi MTIB akan terus
mempergiatkan pelaksanaan program bagi agenda pemerkasaan ekonomi
Bumiputera sebagai misi nasional dan Kerajaan. KPK juga sentiasa proaktif
dalam mengukuhkan kedudukan usahawan Bumiputera industri perkayuan agar
mampu bersaing secara kompetitif di peringkat global. Pemerkasaan
Bumiputera juga menjadi salah satu teras utama fokus KPK di dalam Dasar
Agrikomoditi Negara (DAKN 2030) iaitu di bawah teras Keterangkuman:
Meningkatkan penyertaan Bumiputera dan menjaga kesejahteraan pekebun
kecil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *