KPK SUMBANG RM850,566.23 KEPADA TABUNG KEMANUSIAAN PALESTINPERKHIDMATAN AWAM

  • November 12, 2023
  • 1 min read
KPK SUMBANG RM850,566.23 KEPADA TABUNG KEMANUSIAAN PALESTINPERKHIDMATAN AWAM


Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof hari ini menerima sumbangan untuk Tabung Kemanusiaan Palestin berjumlah RM850,566.23 daripada warga Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) dan agensi-agensi dibawah KPK sebagai tanda menyokong misi kemanusiaan terhadap rakyat Palestin.

Sumbangan yang diselaraskan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan KPK ini melibatkan hasilkutipan daripada seluruh warga Kementerian dan agensi di bawah Kementerian.

Selain wang tunai, KPK melalui Majlis Getah Malaysia turut menyumbang 100,000 sarung
tangan getah yang akan disumbangkan kepada Pasukan Perubatan di Semenanjung
Gaza.

Inisiatif kutipan sumbangan ini merupakan tanda sokongan KPK mendukung inisiatif
Tabung Kemanusiaan Palestin bagi Perkhidmatan Awam yang telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN), YBhg. Dato’ Seri Tan Sri Mohd Zuki bin Ali pada 24
Oktober yang lalu.

KPK sentiasa menyokong sebarang inisiatif murni dan misi kemanusiaan sejagat
termasuk membantu meringankan kesengsaraan yang sedang dialami oleh rakyat Palestin.Sesi ini turut dihadiri oleh Timbalan Menteri KPK, YB Datuk Siti Aminah Binti Aching, Ketua Setiausaha KPK, YBhg. Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli dan pegawai-pegawai Kementerian dan agensi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *